Wij willen ouderen laten genieten van de vriendschappen die zij in hun leven gehad hebben, door samen herinneringen op te halen. Door deze herinneringen met behulp van de ouderen weer te geven in een tentoonstelling, is het makkelijker deze verhalen met anderen te delen. We hopen dat het positieve gevoel dat vaak samenhangt met tal van herinneringen ook in het hier en nu weer tot positieve gevoelens zal leiden.

 

“Dat je alles voor mekaar over hebt en dat je bij elkaar wilt zijn, dat betekent vriendschap voor mij.”
mv. de Jong 

 

We maken in ieder deelnemend zorgcomplex een tentoonstelling in de vorm van een audiovisuele kunstinstallatie. Waar op het gemak naar verhalen over vriendschap geluisterd kan worden. Hierin worden geluidsopnames van interviews verwerkt en foto’s en muziek gekozen door de ouderen. De deelnemers worden bij iedere stap betrokken en bepalen zelf welk verhaal ze willen vertellen. Het is immers hun verhaal dat we willen horen.

 

 

“We gingen op vakantie naar Benidorm, en daar was het heel warm en heel gezellig. En ik voelde me eigen niet lekker. Toen zei ze nou kom op Elletje dan gaan we daar even zitten. En toen ging ze een ijsje voor me halen.”
mv. de Jong

 

 

 

 

Kosten in overleg
Contact en info: hetreiscollectief@gmail.com

 

 

De makers:

“Het Reiscollectief”

Eliza de Vetten, psycholoog, dromer: “Iedereen heeft een verhaal te vertellen, zolang er maar iemand is die luistert.”

 

Tim Harteveld, programmeur, acteur: “Het mooie van dit project vind ik dat we oude en nieuwe technieken kunnen combineren om een verhaal te vertellen dat iedereen aanspreekt”